Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej totalcasinopoland.click.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zapisami przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony.

Ogólne postanowienia

1. Strona internetowa totalcasinopoland.click zapewnia dostęp do różnych usług i treści.

2. Korzystanie z naszej strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

3. Zachowujemy prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie totalcasinopoland.click są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.

Korzystanie z naszej strony

1. Korzystanie z naszej strony może być ograniczone do pełnoletnich osób lub osób posiadających odpowiednią zgodę rodziców/opiekunów.

2. Nie wolno korzystać z naszej strony w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

3. Zakazane jest dostarczanie nieprawdziwych, obraźliwych lub szkodliwych informacji na naszej stronie.

4. Nie wolno również blokować, zakłócać lub uszkadzać naszej strony ani oprogramowania, które jest z nią powiązane.

5. Regularne aktualizowanie oprogramowania i zabezpieczeń wykorzystywanych do korzystania z naszej strony jest obowiązkowe.

6. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące działania naszej strony należy zgłaszać do nas w możliwie najkrótszym czasie.

Odpowiedzialność

1. Właściciele strony totalcasinopoland.click nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, utratę danych lub problemy wynikające z korzystania z naszej strony.

2. Korzystając z naszej strony, użytkownik akceptuje, że udostępniane treści są dostępne bez żadnej gwarancji, zarówno co do ich jakości, jak i przydatności.

3. Za szkody wyrządzone przez innych użytkowników, odpowiedzialność ponosi konkretna osoba, która naruszyła postanowienia niniejszego regulaminu.